Your search results

Recordjaar noopt TESO tot nadenken over uitbreiding bootcapaciteit

Posted by Waddenplaats.nl on 9 september 2022
0

TESO, de veerverbinding tussen Den Helder en Texel, heeft een recordjaar achter de rug. Liefst 900.000 auto’s of soortgelijken maakten afgelopen jaar de overtocht en daarmee komt de veerdienst richting het einde van haar maximale capaciteit. De directie speculeert dan ook in het jaarverslag over mogelijke uitbreiding van de bootcapaciteit.

,,Amper tien jaar geleden werden ongeveer 700.000 personenauto’s door de Texels Eigen Stoomboot Onderneming over het Marsdiep naar Texel vervoerd. Sindsdien is dit aantal dus jaarlijks telkens gemiddeld met 20.000 toegenomen. Daarmee bevinden we ons met de werkelijke vervoersontwikkeling nog immer op de in 2008 in opdracht van TESO door DTV geprognosticeerde trendlijn voor de toekomst. En op basis van die lijn valt te voorzien dat de vraag naar vervoer naar Texel nog verder kan toenemen tot op jaarbasis maximaal 1,2 miljoen in 2040. Dit betreft een ontwikkeling met een significante operationele en maatschappelijke impact. Zodra aannemelijk is dat het zover gaat komen zal TESO genoodzaakt zijn om daar op te anticiperen. Primair door te investeren in een uitbreiding van de capaciteit”, is te lezen in het jaarverslag.

Het is echter nog maar de vraag of de groei zal doorzetten. Texel heeft immers uitgesproken het groeiende toerisme te willen indammen. ,,Of het zover gaat komen is nu nog de vraag. Indien ‘het roer om gaat’, op basis van het in 2021 door de Texelse gemeenteraad vastgestelde Toeristisch Toekomstplan, zal de groei van het aantal vervoersbewegingen de komende jaren mogelijk gaan afvlakken. In dat geval ontstaat voor TESO ruimte om beleidsmatig prioriteiten op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid ook in de toekomst te kunnen laten prevaleren boven het investeren in een verdere schaalvergroting.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings