Disclaimer

Waddenplaats is een onafhankelijk platform en gratis voor consumenten. Waddenplaats brengt vraag en aanbod bij elkaar en vervult niet de rol van intermediair. U huurt uw vakantiehuis dus niet bij Waddenplaats, maar bij de verhuurder of de verkoper die op Waddenplaats adverteert.

Waddenplaats draagt zorg voor een optimaal functioneren van de server en de veiligheid van uw bestanden. Dagelijks wordt van de bestanden een veiligheidskopie gemaakt, zodat bij onverhoopte server calamiteiten zo weinig mogelijk gegevens verloren gaan.

Waddenplaats draagt zorg voor marketing in Europa en spant zich in om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Daarom adverteert Waddenplaats in allerlei kranten, magazines en online.

Waddenplaats bewaakt de inhoud van haar website en behoudt zich het recht voor om bij onjuist gebruik pagina’s te corrigeren of te verwijderen.

Waddenplaats is niet verantwoordelijk voor de informatie die verhuurders op de website plaatsen.

De juistheid van de inhoud van links naar derden is voor de verantwoordelijkheid van derden.

Waddenplaats is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit informatie die wordt verkregen via de pagina’s op de website.

Op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van, dan wel aan, Waddenplaats is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Compare Listings