Your search results

Het verhaal van het voormalige Texelse dorp Wambinghe

Posted by Waddenplaats.nl on 6 september 2022
0

De Westen is tegenwoordig een buurtschap op het Waddeneiland Texel. De buurtschap ligt ten noorden van Den Hoorn en is voornamelijk verspreid over het gebied tussen Den Burg en de duinen. De Westen was ooit een dorp en voor vele eeuwen het grootste dorp op Texel. De buurtschap heeft een interessante geschiedenis en is qua naam vele malen veranderd in de loop der tijd.

Van Wambays naar Wambinghe

Aan het begin van de jaartelling ontstond er een buurtschap aan de zuidelijke oever van de inham van Ente. Dit buurtschap had toen de naam Wambays. Deze naam komt waarschijnlijk van een Friese naam Wambo. Hij was een belangrijke heer waar de buurtschap toen naar vernoemd werd. De naam is daarna veranderd in Wambinghe en het buurtschap werd een dorp. In 720 werd in Wambinghe de eerste Christelijke kerk opgericht. Tot circa 1200 was het dorp een bloeiende kern op het eiland en het was het grootste dorp van het Texel.

Van Wambense naar Westeynde

In 1300 veranderde de naam van het dorp in Wambense. Het dorp was belangrijk in de scheepvaart, wat het plaatsje leverde veel schepen toen het eiland in 1415 ook stadsrechten kreeg. Uit documenten blijkt dat het dorp rond 1500 Westeynde werd genoemd en na Den Burg het grootste en belangrijkste dorp van het eiland was. In 1556 is het Westeynde nog maar verantwoordelijk voor de levering van slechts een schip. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het belang van dit dorp achteruit ging.

Eind van het dorp Westeynde

In 1650 is er geen sprake meer van het dorp Westeynde. De meeste vissers uit het dorpje vertrekken naar meer belangrijke plekken op het eiland, zoals de Koog en Den Hoorn. Hierdoor is het buurtschap De Westen ontstaan. In 1742 waren er slechts nog een tiental huizen over in het voormalige dorp. In 1780 bezocht Van Cuyck De Westen en hij beschreef dat het buurtschap volledig in verval was.

Loop de wandelroute Wambinghe op Texel

Wil je graag meer weten over het vroegere dorpje Wambinghe? Op Texel kun je de route Wambinghe lopen. Deze route is 7 kilometer lang en volgt het gebied van de vroegere zeegeul inham van Ente. Verder volgt het ook de voormalige beek Kerke Ee en het dorpje Wambinghe dat in 1650 van de kaart verdween. Tijdens de wandeling krijg je een goed beeld van het voormalige Wambinghe en geniet je van de prachtige natuur van Texel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings