Your search results

Het verhaal van natuurgebied De Slufter

Posted by Waddenplaats.nl on 3 februari 2022
0

Op Texel vind je vlak bij De Koog het natuurgebied De Slufter. Dit gebied is een kreek met een lengte van drie kilometer die uitmondt in de Noordzee. Wanneer het water hoog komt in de Noordzee, stroomt het van daar De Slufter in. De totale oppervlakte van het natuurgebied De Slufter is 701 hectare. De ontstaansgeschiedenis van De Slufter hangt samen met De Muy en De Nederlanden. Daar lees je straks meer over. We vertellen je eerst waar de naam De Slufter vandaan komt.

De naam De Slufter

De naam Slufter is namelijk geleidelijk ontstaan. Het gebied was er al, maar werd niet altijd De Slufter genoemd. De kreken die door het gebied stromen werden eigenlijk slufters genoemd. Een kreek is dus een slufter. Vroeger werd het gebied daardoor met name De Vlakte van de Slufter genoemd of sluftergebied of sluftervallei. Het is natuurlijk korter om gewoon te spreken van De Slufter, vandaar dat dat tegenwoordig de aanduiding voor het gebied is. Terwijl het dus eigenlijk kreken betekent. Andere gebieden die omsloten door duinen en strandvlaktes zijn worden tegenwoordig ook slufters genoemd.

Het ontstaan van De Slufter

De Slufter deelt haar ontstaansgeschiedenis met De Muy en De Nederlanden. Dit zijn drie gebieden aan de noordkant van De Koog die zijn ontstaan door de aanleg van de Zanddijk. Dat was al bijna 400 jaar geleden in 1629. De Zanddijk was een stuk duin dat Texel en Eyerland met elkaar in verbinding plaatste. In 1874 werd een dijk tussen De Muy en De Slufter aangelegd. Inmiddels is er aan de zanddijk een fietspad van De Koog naar de vuurtoren.

Stormen en beschadigingen

De gebieden moesten vooral met elkaar in verbinding komen en blijven, maar weersomstandigheden bemoeilijkten het om dit in stand te houden. Tussen 1855 en 1925 zijn de dijken die gemaakt werden om de gebieden af te sluiten van de zee meermaals doorgebroken en weer hersteld. Het idee van De Slufter was dat er een landbouwpolder moest ontstaan. Daar waren die dijken voor nodig. Maar door het steeds opnieuw doorbreken van de dijken werd dit idee uiteindelijk losgelaten. Begin 20e eeuw werd besloten de zee toch naar het natuurgebied te laten stromen en het natuurgebied zo te accepteren zoals het is.

Flora en fauna

Omdat het gebied steeds onder zeewater komt te staan, heeft het een bijzonder landschap. De begroeiing die je er kunt vinden is dus goed bestand tegen dat zeewater en kan hiermee blijven groeien. Zo vind je er zoutmelde, zeekraal, zeealsem en lamsoor. Lamsoor krijgt in de zomer paarse bloemen, een uniek beeld. Omdat het natuurgebied De Slufter niet volledig toegankelijk is, zijn er ook verschillende vogels en andere dieren die hier rustig kunnen leven. Er zijn onder andere eidereenden, bergeenden en kluten. Maar ook krabben, platvissen en garnalen kun je in het gebied tegenkomen.

Bezoeken

Je kunt het natuurgebied De Slufter niet zomaar bezoeken. Alleen aan de zuidkant kun je het gebied vrij bereiken. Er zijn verschillende wandelingen door het gebied die je kunt maken. Als je meer wil zien en weten van het gebied, kun je ook excursies boeken die je door het gebied leiden en er tegelijkertijd meer over vertellen. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. Met een verrekijker en laarzen kun je het meest genieten van al het moois dat er te zien is in het natuurgebied De Slufter op Texel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings