Your search results

Texelse Landbouwdag gaat niet door en komt waarschijnlijk ook niet meer terug

Posted by Waddenplaats.nl on 14 maart 2023
0

Diep bedroefd over het besluit om Landbouwdag Texel af te gelasten, heeft stichtingsvoorzitter Cor de Lugt zijn teleurstelling geuit tegenover de Texelse Courant. Het evenement dat dit jaar zijn 37e editie zou zijn geweest, brengt schapenhouders, melkveehouders, akkerbouwers, mechanisatiebedrijven, andere ondernemers en vrijwilligers en de top van de tuigpaardensport bij elkaar. Het evenement groeide jaarlijks en trok vorig jaar nog 3.000 tot 4.000 bezoekers.

“Het was een prachtig evenement dat altijd veel bewondering oogstte,” zei de Lugt. “Het evenement was ook populair bij toeristen die een glimp van de landbouw kregen en een mooie dag beleefden. Het is erg jammer dat het niet doorgaat, maar we hadden echt geen keus.”

Teveel stikstofuitstoot en onzekerheid over vergunning

Het besluit om Landbouwdag Texel te schrappen was het gevolg van extra eisen met betrekking tot stikstofuitstoot en verstoring en onzekerheid over het verkrijgen van een vergunning. Een groot verlies, niet alleen voor de boeren en ondernemers die elk jaar naar dit evenement uitkijken, maar ook voor de duizenden bezoekers die van de dag genoten en over de landbouw leerden.

Het besluit om het evenement niet meer te organiseren werd allesbehalve makkelijk genomen. Belangrijke vraag die een rol speelde was of er een ingenieursbureau moest worden ingehuurd om de milieueffecten van het evenement te beoordelen. Bestuurslid Nelleke van Heerwaarden geeft aan dat de organisatie de afgelopen jaren aan steeds meer eisen moest voldoen. Er bestond al een geluids-, communicatie- en noodplan en het evenement voldoet aan allerlei andere eisen. Dit jaar kwamen daar strenge eisen voor stikstof bij.

Onzekerheid over financiële verplichtingen

Het evenemententerrein ligt in een Natura 2000-gebied en het ingenieursbureau zou de uitstoot van machines en verkeer moeten beoordelen. Het bestuur vond dit belangrijk om aan te tonen dat het evenement geen negatieve gevolgen had voor het gebied. De raad was zich er echter van bewust dat aan deze beoordeling een hoog prijskaartje zou hangen. Men kon na een korte rekensom dan ook alleen maar tot de conclusie komen dat het niet verantwoord zou zijn het evenement nog langer te laten plaatsvinden.

Volgens de Milieudienst heeft de gemeente voor een bepaald project wel of geen vergunning nodig. Maar er is geen duidelijk antwoord en geen garantie. Dit soort onzekerheid is een risico dat een organisatie als De Lugt niet kan nemen. Zij moet driekwart jaar van tevoren afspraken maken en financiële verplichtingen aangaan. Als ze door bepaalde bezwaren geen vergunning krijgt, dan zit men in grote problemen.

Geen alternatieve locaties beschikbaar

De Lugt heeft ook gekeken naar alternatieve locaties, maar vanwege de nabijheid van de natuur en andere beperkingen was dat niet mogelijk. Daarom is het zo belangrijk dat de provincie de regels op orde krijgt en duidelijkheid verschaft. Het is een overgangsjaar en hoe eerder de provincie haar regelgeving zwart op wit kan zetten, hoe beter het is voor gemeenten als De Lugt.

Dit is de realiteit waarmee De Lugt wordt geconfronteerd. De gemeente is verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde, terwijl de provincie verantwoordelijk is voor de afhandeling van vergunningen in verband met Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet. Het probleem is dat de provincie zelf nog steeds morrelt aan de spelregels. Met nu dus helaas als gevolg dat een populair evenement niet langer zal voortbestaan.

 

Compare Listings